Cymorth

Atgyfeirio


Os hoffech atgyfeirio rhywun i gael cymorth gan wasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru, llenwch ein ffurflen atgyfeirio.

Help mewn argyfwng


Os ydych angen siarad â rhywun ar frys, gallwch ffonio’r Samariaid ar 116 123 neu tecstiwch FRONTLINE i 85258.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Help mewn argyfwng.

Hunangymorth

​Hefyd, mae llawer o grwpiau hunangymorth a grwpiau rhithwir y gallech droi atynt. Mae dolen i’r rhain i’w gweld ar ein tudalen Adnoddau.

Efallai y bydd gan eich bwrdd iechyd chi gymorth y gallwch droi ato hefyd.