Categorïau
Newyddion

Cymorth iechyd meddwl am weithwyr y GIG yng Nghymru

Rydym yn falch o roi gwybod bod Iechyd i Weithwyr Proffesiynol Cymru (HHP Cymru), gwasanaeth cymorth i bob aelod staff GIG yng Nghymru, wedi ymuno ag Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Categorïau
Newyddion

Grŵp Cynghori Cyhoeddus HHP Cymru

Mae Iechyd i Gweithwyr i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn darparu model haenog rhad ac am ddim o gefnogaeth seicolegol ac iechyd meddwl i holl staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr y GIG yng Nghymru.   Mae HHP Cymru yn gyffrous i gyhoeddi’r alwad am ddatganiadau o ddiddordeb i gadeirydd a hyd at chwe aelod arall […]